1.- Què és?

1.1.- Què és XAFOGAR?

XAFOGAR és una iniciativa sorgida del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa per accelerar la implantació d’una xarxa de fibra òptica mancomunada a la Garrotxa. L’objectiu és que aquesta xarxa acabi arribant a qualsevol llar o empresa amb independència de la seva ubicació, potenciant la economia local i amb el diversitat d’alternatives comercials. A la iniciativa s’hi han adherit empreses, operadors locals i la Fundació guifi.net.

1.2.- Què és la Xarxa de comuns o mancomunada?

És quan la infraestructura de xarxa en comptes de ser un actiu privat, és de tots. Això garanteix 2 coses: disposar d’una xarxa neutral i propiciar l’accés a la xarxa a operadors sense els elevats aranzels que normalment estableixen els models convencionals. D’aquesta manera es permet que més operadors estiguin interessats a oferir els seus serveis a la xarxa, i que els usuaris tinguin la opció d’escollir d’entre diferents alternatives: La que li mereixi més confiança i s’adapti millor a les necessitats de cadascú.