3.- Com funciona?

3.1.- Quin recorregut té la fibra òptica de XAFOGAR?

La xarxa surt dels domicilis i empreses per acabar en els punts de concentració comarcal (PCC). Des d’aquests punts s’utilitza una xarxa de transport majorista, que actualment és la de la Generalitat de Catalunya, per tal d’arribar al «punt neutre d’Internet de Catalunya» (CATNIX) a Barcelona, i que és des d’on es connecta amb la resta d’Internet.

3.2.- Com es garanteix la xarxa mancomunada?

La Fundació Privada per a la xarxa Oberta Lliure i Neutral guifi.net s’encarrega de garantir que la xarxa es posa a disposició de tots els operadors en igualtat de condicions, al millor cost, de que s’apliquin bones pràctiques comercials i de gestió, i dirimir conflictes entre operadors, assegurant que es manté mancomunada de manera perpètua i evitant que algú se’n apropii.

3.3.- Quines prestacions ofereix la xarxa de fibra òptica?

Les característiques tècniques de la connexió de XAFOGAR són de, com a mínim, 1Gbps simètric fins al punt d’agregació (PCC). La capacitat real i l’ample de banda mínim garantit serà el que l’usuari contracti amb l’operador (vegeu la pregunta següent, 3.4 Com es garanteixen les prestacions que es contracten?)

3.4.- Com es garanteixen les prestacions que es contracten?

L’ample de banda realment disponible cap a Internet es veu afectat per les agregacions. Aquests punts són gestionats de manera que s’amplien a partir de que s’arriba al 50% de la seva capacitat durant les hores pic de consum. Actualment el PCC de la Garrotxa està a 1Gbps de capacitat, i al CATNIX és de 30Gbps. de capacitat. Respecte la latència, que mesura el temps, és de uns 15 milisegons o menys des de la connexió dels usuaris, fins al punt d’interconnexió amb la resta d’operadors d’Internet a Barcelona (CATNIX). Adoneu-vos que evitem terme “velocitat”, ja que pot induir a confusions, per altres de més precisos i concrets, com ara capacitat d’ample de banda, ample de banda disponible o mínim garantit, i latència.

El que finalment contracteu els usuaris amb els operadors, i que els operadors us ofereixen, cal que s’avingui amb aquestes característiques de la capacitat disponible, que anirà millorant en el temps i que és una informació que podeu demanar en qualsevol moment.

Per més detalls, o verificacions de l’ample de banda disponible feu servir les eines que us indiqui el vostre proveïdor: Tingueu en compte que pocs tests de velocitat son efectius a més de 100Mb simètrics.

3.5.- Puc contractar prestacions superiors a les que s’ofereixen?

Si. Qualsevol prestació superior a les capacitats disponibles o no reflectida en les ofertes dels operadors, la podeu sol·licitar directament als operadors o a la Fundació, perquè pugui ser valorada i implementada fent les millores que siguin necessàries.

3.6.- Quines garanties de servei s’ofereixen?

Tots els operadors disposen de compromisos de nivells de servei (SLA) que descriuen tant les característiques de la connexió com també un compromís en el temps de resposta davant d’una incidència segons els servei contractat, i atenció en horaris i dies feiners o estès també a altres horaris o festius. Com més exigent sigui el compromís, més car sol ser el servei. La Fundació procura fer un seguiment de compliment d’aquests compromisos per garantir la qualitat i resiliència de la xarxa, us hi podeu dirigir sempre en cas de dubte.

3.7.- Puc escollir operador?

Si. Mai s’obliga a escollir a un operador en concret, XAFOGAR tampoc exigeix permanències a ningú, és l’usuari qui lliurement es vincula amb l’operador que li mereixi més confiança a través d’un contracte i una oferta en concret.

3.8.- Tinc pressa per connectar. Quan arribarà?

El procés de desplegar la fibra òptica és complexe, lent i car, i un cop desplegada també ho és el procés de connectar a cada nou usuari. També ens limita la capacitat de finançament de la que disposem. Tot això afecta al ritme de tot plegat i comporta que es pot trigar temps. Si teniu pressa i no us voleu esperar, vegeu la resposta de 4.3.1 Prioritat alhora de connectar-se.