4.- Com es finança?

4.1.- Quina necessitat de finançament té XAFOGAR?

Fer arribar la fibra fins a una empresa o una llar requereix una inversió d’uns 1.500€ o més. Això vol dir que per arribar a complir el nostre objectiu de connectar a tota la Garrotxa, cal un mínim de més de 10 milions d’euros, una quantitat que va mes enllà de la capacitat inversora que inicialment tenim tots els que hi col·laborem.

4.2.- Com resolem la necessitat d’inversió perquè sigui viable i sostenible?

Per resoldre la necessitat de finançament descrita en el punt anterior de forma sostenible, s’aplica una metodologia que recentment ha merescut el reconeixement de la Comissió Europea com a millor pràctica en el camp de la innovació en la finançamen t i desenvolupament de nous models de negoci. Consisteix en aconseguir el total de la inversió combinant incentius per als inversors (com més n’hi hagin, més ràpid es podra desplegar), i per l’altre, garantir que gradualment es va generant reinversió a partir de l’activitat generada, i així, amb el pas del temps, aconseguir el total necessari que XAFOGAR té com a objectiu.

4.3.- Quin incentius hi ha per als inversors?
4.3.1.- Prioritat alhora de connectar-se.

El procés per a connectar usuaris amb fibra òptica és complexe, car i lent, trigarà un temps, fem un esforç per connectar primer i prioritàriament als que més ens ajuden a finançar la xarxa o es paguen el cost de la seva connexió, respecte dels que els s’esperen a que se’ls hi financi la connexió a través de les quotes afegides que s’aniran pagant cada mes amb el servei (veure la resposta de 4.4 És obligatori invertir a XAFOGAR?).

4.3.2.- Desgravacions fiscals.

Com que la infraestructura de Xarxa és de tots i es garanteix formalment a través de la Fundació, que és una entitat sense ànim de lucre d’interès general, les aportacions en infraestructura i manteniments degudament acreditades poden beneficiar-se de les desgravacions fiscals que preveu la Llei 49/2002 sobre el règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre i dels incentius al mecenatge.

esquema donacions
4.3.3.- Retorn de la inversió.

Per als que contribueixen més enllà del cost de la seva connexió, hi han previstos diversos mecanismes per retornar-los la inversió, ja sigui amb descomptes en el servei o en retorns a mesura de que es van incorporant usuaris.

4.3.4.- Agraïment.

Opcionalment per als que així ho vulguin, més enllà i de forma addicional a tots els incentius anteriors, està previst fer un reconeixement públic i formal a tothom que col·laborin en que el desplegament de XAFOGAR sigui una realitat per a tots els habitants de la Garrotxa.

4.4.- És obligatori invertir a XAFOGAR?

No. A mesura de que XAFOGAR es vagi desenvolupant, es preveu que hi haurà oferta perquè els usuaris es puguin connectar de manera que pagaran el cost total del desplegament de la seva connexió a través de les altes i un afegit a la quota del servei que ofereixen els operadors. La disponibilitat però d’aquest tipus d’oferta, és a dir, on a l’usuari se li finança del tot o en part del cost de la seva connexió a través d’afegits a la quota de servei, pot ser limitada, sobretot al principi, ja que com s’ha explicat en preguntes anteriors, o bé no disposem encara de prou capacitat de finançament, o estem prioritzant als inversors: Llavors us caldrà que us espereu que aquest tipus d’oferta estigui disponible.