Enquesta de satisfacció

  • 1 Actual: Enquesta de satisfacció dels usuaris de XAFOGAR
  • 2 Finalitza

Des de XAFOGAR volem avaluar el funcionament de la xarxa i els serveis que reben els usuaris finals amb la finalitat de millorar-ne el rendiment.

Primerament ens hauríeu d'indicar una mica d'informació de la vostra connexió:

Quina alta ha contractat?
Sóc
Ha fet una aportació addicional per accelerar el desplegament de la xarxa?
Sobre el procés de contractació:
Vaig assistir a una xerrada de presentació al municipi
He rebut el full explicatiu de XAFOGAR
Quantes visites o ofertes comercials vaig rebre?
Vaig consultar les pàgines web dels diferents operadors
Vaig canviar d'operador mentre realitzava el procés d'alta
Temps que ha tardat en l'alta
Les següents preguntes van destinades a avaluar el grau de coneixement dels avantatges de formar part de la xarxa XAFOGAR:
El canvi d'operador (per un altre operador de la xarxa XAFOGAR) comporta una penalització econòmica
El fet de formar part de la xarxa XAFOGAR permet desgravacions fiscals
Molt breument valoreu les següents característiques del procés i del servei
En general la informació rebuda durant el procés d'alta així com el servei d'instal·lació de la connexió ha estat:
Considero la qualitat de la connexió, velocitat i serveis contractats com a:
Valoro el servei d'assistència tècnica proporcionada per l'operador com a:
Considero que la relació qualitat - preu de la connexió i dels serveis és:
Valoració del procés comercial (només si ha rebut ofertes o visites):
En general recomanaríeu XAFOGAR als vostres coneguts?
Quins serveis li agradaria que s'oferissin a través de la xarxa (pot marcar els que cregui pertinents):